״יש לו את הכריזמה, יש לו את ההופעה 

יש לו את האישיות!״

אורי גלר